Amiral

Arıtma Tesisleri

Doğal kaynaklarımızın hızla kirletildiği bir dünyada yaşıyoruz. Sonraki nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak daha da zorlaşmış durumda. Yapılması gereken şey belli; "doğa'yı korumak". Bunun yolu tabii ki öncelikle doğayı kirletmemekten geçiyor.

Atıksu arıtımı, evsel su kullanımı ve endüstriyel su kullanımı sonucunda kirletilen suyu çevreye zararsız olarak verme işlemine verilen genel isimdir.

Evsel Atıksu Arıtma Tesisleri ve Ekipmanları İmalatı

Evsel atıksu arıtma tesisleri debilerine bağlı olarak betonarme ve paket olabilmektedir. Evsel kaynaklı atıksuların arıtımında fiziksel ve biyolojik yöntemler sıklıkla kullanılmaktadır.

Endüstriyel Atıksu Arıtma Tesisleri ve Ekipmanları İmalatı

Sanayi kuruluşlarının kullandıkta sonra alıcı ortama bıraktıkları atıksular deşarj edilmeden önce bazı işlemlerden geçirilerek arıtılmalıdır. Endüstriyel atıksu arıtma tesisleri debilerine bağlı olarak betonarme ve paket tesisler olabilmektedir. Fiziksel, kimyasal, biyolojik ve ileri arıtma yöntemleri endüstriyel atık suların arıtımında kullanılan arıtma teknikleridir.

İmalatlar

Ön arıtma ekipmanları

  • Mekanik ızgaralar
  • Statik elekler
  • Otomatik hareketli ızgaralar
  • Dip Karıştırıcılar
  • Yağ tutucular

Biyolojik arıtma ekipmanları

  • Yüzey havalandırıcılar
  • Blower ve difüzör sistemleri
  • Durultucu sıyırıcıları
  • Biyolojik Paket Arıtma tesisleri

Çamur susuzlaştırma sistemleri

  • Çamur kurutma yatakları