Amiral
Amiral

Mesajımız

Araştırma ve Geliştirme, bize göre günümüz teknolojisinin temelinde yatan iki ana dinamiktir. Biz de bu iki temel konuyu prensip edinerek ülke kalkınmasında daha etkin bir rol üstlenebileceğimizi düşündük. Bu amaçla yola koyulduk.

Teknolojinin dili evrenseldir. Bunu biliyoruz ve bu dili iyi kullanmak için yoğun gayret içersindeyiz. Teknoloji dünyasında, teknoloji yarışında daha ileriye yalnız gidilemeyeceğinin farkındayız ve bu dili kullanan herkesle doğru ilişkiler kurmaya çalışıyoruz. Geleceğin dünyasında yer alabilmek için bunu gerekli görüyoruz.

Çalışma alanımız şimdilik sadece tüm yerküre. Gelecekle ilgili planlarımız oldukça fazla. Yeni fikirler bize ışık tutuyor, yolumuzu aydınlatıyor. İşimiz, benzer düşüncelerimizi paylaşan insanlarla güzel projeler yaparak üzerinde yaşadığımız küreyi daha da yaşanılır hale getirmek. Azmimiz ve gücümüz yerinde oldukça çalışmaya devam edeceğiz.

İhsan TANRIVERDİ

Genel Müdür